Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10088 — PAI Partners/Euro Ethnic Foods) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 96/02