Официален вестник на Европейския съюз, C 142, 07 юни 2008г