Писмен въпрос E-2708/07 зададен от Georgios Papastamkos (PPE-DE) на Комисията. Санкции срещу компании, които наемат незаконни имигранти