Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1044 на Комисията от 15 юни 2016 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ginja de Óbidos e Alcobaça (ЗГУ)] C/2016/3808