Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на17 февруари 1998 г.