Zadeva C-586/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Pesti Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Direktiva 96/71/ES — Člen 1(3)(a) in (c) — Napotitev delavcev — Zagotavljanje dela delavcev — Akt o pristopu iz leta 2003 — Poglavje 1(2) in (13) Priloge X — Prehodni ukrepi — Dostop madžarskih državljanov do trga dela držav članic, ki so ob pristopu Republike Madžarske že bile članice Evropske unije — Zahteva po delovnem dovoljenju za zagotavljanje dela delavcev — Neobčutljivi sektorji)