Писмен въпрос E-5657/06, зададен от Sajjad Karim (ALDE) на Комисията. Corporate accountability — Primark, Asda and Tesco