Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби.