/* */

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/653 на Комисията от 26 април 2016 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2016 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011