Дело C-244/08: Иск, предявен на 4 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република