Veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskeva EU:n luettelo – Käytännesääntötyöryhmän (yritysverotus) raportti, jossa ehdotetaan muutoksia 12. maaliskuuta 2019 annettujen neuvoston päätelmien liitteisiin, mukaan lukien kahden lainkäyttöalueen luettelosta poistaminen ja ohjeiden hyväksyminen2019/C 351/06