Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7939 – HDI Assicurazioni/CBA Vita/Sella Life) (Tekst značajan za EGP)