Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7939 – HDI Assicurazioni/CBA Vita/Sella Life) (Text s významem pro EHP)