Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 12 май 2016 г.