Регламент (ЕО) № 1455/1999 на Комисията от 1 юли 1999 година за определяне на стандартите за търговия със сладки пиперки$