Писмен въпрос E-2454/08, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Унищожаване на дървета в Палестина