Информация относно влизането в сила на Споразумението за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна