Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8ης Φεβρουαρίου 1996.