Vergy Решение на Съда (трети състав) от 8 февруари 1996 г. # Наказателно производство срещу Didier Vergy. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal de grande instance de Caen - Франция. # Дело C-149/94. TITJUR