TITJUR Ny Mølle Kro Заключение на генералния адвокат Mancini представено на28 октомври 1987 г. # Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark срещу Ny Mølle Kro. # Искане за преюдициално заключение: Arbejdsretten - Дания. # Запазване на правата на работниците в случай на прехвърляне на предприятия. # Дело 287/86.