Писмен въпрос E-1121/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Директива относно процедурите за даване на убежище