Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 17 юни 1999 г.