Дело C-372/16: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht München (Германия), постъпило на 6 юли 2016 г. — Soha Sahyouni/Raja Mamisch