Писмен въпрос E-007665/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Германска „Инициатива за инвестиции и растеж в Гърция“