Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/594 на Комисията от 18 април 2016 година за установяване на образец на структурираното проучване на крайните получатели по оперативни програми за храни и/или основно материално подпомагане по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета C/2016/2165