Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata#ELSŐ RÉSZ - ALAPELVEK#II. CÍM - ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK#12. cikk#(az EKSz. korábbi 153. cikkének (2) bekezdése)