Регламент (ЕО) № 85/2004 на Комисията от 15 януари 2004 година за определяне на стандартите за търговия с ябълки