Писмен въпрос E-0192/08 зададен от Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) на Комисията. Длъжността учител по информатика в Испания