Решение на Съда (пети състав) от 14 януари 2016 г.#Европейска комисия срещу Кралство Белгия.#Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 343 ДФЕС — Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз — Член 3 — Освобождаване от данъци — Регион Брюксел-столица — Налози върху доставката на електроенергия и на газ.#Дело C-163/14. Решение на Съда (пети състав) от 14 януари 2016 г.