Писмен въпрос E-000572/11 Michał Tomasz Kamiński (ECR) до Съвета. Обвиненията на Сергей Лавров срещу Източното партньорство