Kohtuasi C-431/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hof van beroep te Brussel (Belgia) 2. novembril 2009 — N.V. Airfield, B.V. Canal Digitaal versus C.V.B.A. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)