EIP 2006. aasta aastaaruanne Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008 . aasta resolutsioon Euroopa Investeerimispanga 2006. aasta aastaaruande kohta (2007/2251(INI))