Kommissionens forordning (EØF) nr. 3620/88 af 21. november 1988 om udstedelse af SMS-licenser for visse af blomsterdyrkningens produkter og om ændring af forordning (EØF) nr. 643/86