Становище на Консултативния комитет по органичителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 26 октомври 2007 г. относно проекторешение във връзка с дело COMP/38.432 — Професионални видеокасети