Verordening (EU) nr. 677/2010 van de Commissie van 28 juli 2010 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 748/2008 geopende tariefcontingent voor bevroren omlopen van runderen