Регламент (ЕС) № 677/2010 на Комисията от 28 юли 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления за периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 748/2008 за замразени месести части от диафрагмата на животни от рода на едрия рогат добитък