2008/226/ОВППС: Комитет по политика и сигурност решение EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 от 5 март 2008 година относно назначаването на ръководител на мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU)