Обява за свободно работно място — VEXT/16/120/AD 13/BOA Chairperson