Дела T-495/12-T-497/12: Решение на Общия съд от 5 юни 2014 г.  — European Drinks/СХВП — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite и DRACULA BITE)/СХВП (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративни марки на Общността „Dracula Bite“ и „DRACULA BITE“  — По-ранна национална фигуративна марка „Dracula“  — Липса на реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)