Закон за ратификация на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, 1965