PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 114/2004 от 9 юли 2004 година за изменение на приложение ХХI (Статистика) към Споразумението за ЕИП