Kohtuasi F-131/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2016. aasta määrus – Dun versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Pension — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Liidu pensioniskeemi ülekandmine — Staažilisa ettepanek, mille on teinud teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ja millega asjaomane isik kohe ei nõustunud — Uus staažilisa ettepanek, mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel — Mõiste „huve kahjustav akt” — Ilmselge vastuvõetamatus — Kodukorra artikkel 81)