Дело F-131/11: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 май 2016 г. — Dun/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба в Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Неприето веднага от заинтересованото лице предложение за бонус към осигурителния стаж, направено от органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа — Ново предложение за бонус към осигурителния стаж въз основа на нови общи разпоредби за прилагане — Понятие за акт с неблагоприятни последици — Явна недопустимост — Член 81 от Процедурния правилник)