Писмен въпрос E-011295/10 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Жалба относно дъмпинговия внос на керамични продукти от Китай