Решение на Съда (трети състав) от 11 април 2013 г.