Писмен въпрос E-5827/08 зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Определяне на максимална сила на звука за персонални музикални устройства