Дело T-430/10: Определение на Общия съд от 10 март 2014 г.  — Magnesitas de Rubián и др./Комисия (Околна среда  — Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването  — Справочен документ относно най-добрите налични техники за промишлените отрасли за производство на цимент, вар и магнезиев оксид  — Искане да се приеме, че липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество  — Отхвърляне  — Оттегляне  — Заличаване)