Решение на Съда (шести състав) от 17 януари 2013 г.$