Правило № 101 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни изисквания относно одобрението на пътнически автомобили, задвижвани само от двигатели с вътрешно горене с оглед на измерването на емисията на въглероден диоксид и на консумацията на гориво, и на превозни средства от категории М1 и N1, задвижвани от електрическа енергия по отношение на измерването на консумацията на електрическа енергия, и пробега, изминат при задвижване с електрическа енергия$