Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2011 на Комисията от 12 септември 2011 година за целите на Решение 2009/470/ЕО относно финансова помощ от Съюза за референтните лаборатории на ЕС за фуражи и храни и за ветеринарно-медицинския сектор